Passadena Systems 

TEL: (61) 826-89-44, 826-89-28, 601 722-297   


o firmie | produkty | serwis | kontrola jakości | kontakt  

<<< powrót

URZĄDZENIA DO KONTROLI JAKOŚCI

Fantom alpha

Fantom służy do kontroli jakości w radiologii (badania ogólnodiagnostyczne i fluoroskopia). Płyta testowa, kontroluje zgodność pola symulacji świetlnej z faktycznym polem wiązki rentgenowskiej, osiowość lampy rtg, powtarzalność ekspozycji i odwzorowania obiektów o małym kontraście, a także opcjonalnie pozwala na kontrolowanie rozdzielczości liniowej (zdolność obrazowania małych elementów obrazu)


Eurofantom


Fantom służy do kontroli jakości w mammografii.

Eurofantom spełnia wymagania Unii Europejskiej ("European Guidelines for Quality Assurance in Mammography screening").

Siatka testowa do przylegania kaset


służy do kontroli przylegania kasety tj. dokładności styku folii wzmacniającej z załadowaną błoną w celu uniknięcia sytuacji, w której na obrazie nie były by uwidocznione faktycznie istniejące drobne struktury. Siatki testowe oferowane są w dwóch typach: do kaset ogólnodiagnostycznych i mammograficznych.

301 Densytometr czarno-biały

Densytometr transmisyjny model 301 jest standardowym przyrządem do postawienia na stole. Można nim dokonywać precyzyjnych pomiarów gęstości błon i filmów. Wyposażony jest w wyświetlacz typu LED, klawisz zerowania, a także posiada możliwość porównywania gęstości. Posiada szeregowy interface RS-232, który umożliwia transmisje danych do większości komputerów PC oraz drukarek. Zakres pomiarowy: 0.00 - 6.00D (przesłona 3mm). Przesłony: 1, 2 i 3 mm (opcjonalnie 0.5 mm).


331 Densytometr transmisyjny czarno-biały z zasilaniem

Kieszonkowy, przenośny densytometr transmisyjny do precyzyjnych pomiarów. Wykonuje pomiary filmów w ciągu kilku sekund. Wyposażony jest we własny podświetlany stolik, przycisk zerowania oraz wydajne akumulatorki Ni-Cd. Zakres pomiarowy: 0.00 - 4.00D (przesłona 2 mm). Przesłony: 1 i 2 mm, 4 akumulatorki Ni-Cd wielkości AA, zasilacz oraz etui ochronne.

390 Densytometr


Jest to densytometr do precyzyjnych automatycznych i punktowych pomiarów filmów z klinem densytometrycznym. Automatycznie czyta, oblicza, zapamiętuje i wyświetla kompletny zbiór danych, zawartych na filmie w czasie krótszym niż jedna minuta. Wizualizacja lub drukowanie dokonanego pomiaru uruchamiane są za pomocą klawisza. Połączenie z drukarką poprzez interfejs szeregowy umożliwia wydrukowanie dziennego zestawienia.


391 Densytometr z automatycznym odczytem

Densytometr 391 służy do kontroli wywoływarki. Jest to precyzyjny i łatwy w obsłudze przyrząd do automatycznego i punktowego odczytywania klinów densytometrycznych (pasków kontrolnych). Idealnie nadaje się dla szpitali, laboratoriów oraz klinik potrzebujących danych QA dla pojedynczej wywoływarki. Mierzy wszystkie 21 stopni testowego paska densytometrycznego w czasie poniżej jednej minuty, a także oblicza takie parametry kontrolne jak: gęstość podłoża plus zadymienie, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości. Może dokonywać pomiarów punktowych, zapamiętuje dane, przesyła dane (do 32 pasków dla każdej z 12 wywoływarek) w sieci do zewnętrznego modemu. Połączenie z drukarką umożliwia wydrukowanie wykresu kontrolnego. Możliwa jest transmisja do komputera PC w celu przetwarzania przez oprogramowanie QC. Zawiera kabel i łączówkę do interfejsu modemowego. Zasilacz 230 VAC.


394 Sensytometr

Sensytometr 394 służy do optymalizacji procesu wywołania błon RTG. Posiada możliwość naświetlenia 2 rodzajów błon: zielono i niebiesko czułych, jedno lub dwustronnie. Bateria wystarcza na 10.000 naświetleń. Stabilność naświetlenia ±0,2 log przez 1 rok Stabilność miedzy urządzeniami ± 0,2 log. 21 stopniowa skala, co 0,15 D. Światło dla "niebieskich" błon 460nm ± 10nm. Światło dla "zielonych" błon 510nm ± 10nm.


396 Sensytometr

Mały i wygodny sensytometr dwubarwny. Dokonuje jednostronnego powtarzalnego naświetlania 21 stopniowego klina sensytometrycznego. Zgodny z wymogami kalibracyjnymi normy DIN V 6868-55

QC-H Himtech

Program do kontroli jakości procesu obróbki filmów RTG

Oprogramowanie

- Infosens 3.0

- Mammosoft

wspomaga prowadzenie testów kontroli jakości poprzez automatyczne wykonywanie niezbędnych obliczeń, wykresów oraz archiwizację w bazie danych. Wykonuje raporty tygodniowe, miesięczne i roczne. Identyfikuje wszelkie informacje niezbędne do jednoznacznego określenia miejsca, badanego aparatu i warunków pomiaru.

Mammosoft – program specjalnie dla mammografii.


Pozostały sprzęt do kontroli jakości:

  • Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury odczynników

  • Termometr i higrometr elektroniczny (temperatura i wilgotność pomieszczenia)

  • Stoper elektroniczny (pomiar cyklu pracy wywoływarki)

  • Światłomierz (luksomierz) elektroniczny do kontroli celownika świetlnego aparatu rtg

Aktualizacja: 1 czerwiec 2004

Copyright © 2004 by PASSADENA SYSTEMS